Bir görüntü ya da yaşantının daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle göz önünde canlandırıp dile getirme...

Alegori,
Fransızca allegorie,
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma. 

Değinmece,
Kinaye,
Bir söz sanatı terimi,
Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.
Maksadı dolayısı ile anlatan söz. 
Üstü örtülü dokunaklı söz. 
Açıktan olmayıp hakiki manayı başka ifade ile dokunaklı konuşmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ