Bir çalgının teknik özelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla yazılmış, orkestra eşliğinde seslendirilen, sonat formundaki müzik eseri ...

Konçerto,
İtalyanca concerto.

Bir çalgının teknik özelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla yazılmış, orkestra eşliğinde seslendirilen, sonat formundaki müzik eseri.
Birlikte çalınmak üzere bir çalgı ve orkestra için bestelenmiş müzik eseri.
Batı musikisinde orkestra eşliğinde bir veya birkaç çalgı için yazılmış musiki eseri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ