Benzer, eş, denk ...

Emsal,
Arapça emsal, (ﺍﻣﺜﺎﻝ),
Arapça, eş, benzer anlamına gelen miѕl kelimesinin çoğul şekli emsaldir.
Eş, eşler, benzer, benzer olanlar.
Benzer, eş, denk. 
Yaşıt, eş, denk.
Misal, Örnek.
Örnek, örnekler, numune, numuneler.
Yaşıt, yaşıtlar, akran.

Misal, Denk. 
Misaller, eşler, benzerler.
Benzer. 
Yaşları birbiriyle aynı olanlar.

Katsayı(Matematikte).
Mesel, Kıssalar, hikayeler, romanlar, masallar, destanlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ