Bayağılık...

Aleladelik,
Bayağı olma durumu, sıradanlık, aleladelik.
Adilik,
Bayağılık.
Düşüklük,
Aşağılık,
Alçaklık,
İptizal (ibtizal).
Arapça iptizal, (ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ)
Adileşme, bayağılaşma.
Bayağılaşma, ayağa düşme.
Bir şeyi sürekli olarak kullanma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ