Ayin ...

Ritüel,
Rituel,
Fransızca, rituel,
İngilizce, ritual
Ayin.
Adet haline gelmiş.
Dini tören.
İbadet,
Kült, Kut,
Tören, Dinsel tören.

Bir din veya inanç sistemine ait ibadet, ayin, merasimler ve bu esnada uyulması gereken usul ve kurallar.
Bir törenin düzenlenmesini sağlayan kuralların tümü.
Özel durumlarda yinelenen ve alışkanlık özelliği kazanmış davranışlar.
Son derece biçimsel ve kalıplaşmış, törensel özellik taşıyan davranışlar.
Bir grubun veya toplumun düzenli olarak katıldığı ayin tarzında, biçimsel, sembolik, katı, kalıplaşmış davranışlar dizisi. 
Belli zamanlarda duruma uygun olarak sergilenen tanışma merasimi gibi biçimsel davranışlar, tören. 
Kaygının neden olduğu gerilimden kurtulmak için bir savunma olarak tekrarlanan davranışlar dizisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ