Aksu da denilen göz rahatsızlığı ...

Katarakt,
Fr. cataracte,
İng. cataract .
Perde,
Aksu,
Boz inmesi,

Akbasma.
Aksu da denilen göz rahatsızlığı.
Halk dilinde aksu olarak bilinen göz rahatsızlığı.

Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelir ve görmeyi engeller. Göz perdesi de denir. Halk arasında Aksu, Boz inmesi, Akbasma gibi isimlerle de anılır. Doğuştan veya kazanılmış nedenlerle, tam veya kısmi olarak göz merceği veya mercek kapsülünde, proteinlerin presipitasyonu sonucu göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi, donuklaşması ve ışığın geçişine izin vermemesiyle belirgin, göz merceğinin en yaygın ve en önemli bozukluğudur. Göz merceğinin bulutlanıp, görmenin bozulması çoğunlukla 50 yaşından sonra görülür.

Kataraktın ilaçla veya gözlükle tedavisi mümkün değildir. Tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat, şeffaflığını kaybetmiş olan göz merceğinin alınıp yerine yeni bir göz merceğinin yerleştirilmesi sistemine dayanmaktadır. Katarakt tedavisinin en güncel olan ameliyat sistemi Fako cerrahisidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ