Aklama, temize çıkarma ...

İbra,
Arapça: ibra
İngilizce: acquitance, discharge.
Arapça, beraet, borç, ayıp vb.nden kurtulmak, beri olmak anlamından ibra kelimesi türetilmiş.
Borçtan kurtarma, temize çıkarma.
Tebriye,
Tezkiye,
Aklama, temize çıkarma. 
Sağlamlaştırmak.
Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması.
Alacağından vaz geçmek.
Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ