Uygulamalı yüksek okul...

Akademi,
Fransızca: academie, İngilizce: academy, Almanca: Akademie.
Eski dilde, Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu, Encümen-i daniş.
Üniversite, Fakülte.
Yüksekokul.
Uygulamalı yüksek okul.

Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. 
Üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşu.
Sınırlı özerkliğe sahip olan ve üniversiteye bağlı bulunmayan yüksek öğrenim kurumu 
Bilim, edebiyat ve sanat konularını tartışmak için bir araya gelen üyelerin oluşturduğu kurumlar.

Atina'da Platon'un öğrencilerine ders verdiği ağaçlıklı yer. Sonraları bu ad, güzel sanatlar öğretimi yapan okullarla kimi bilim kurumlarına ya da yüksek okullara verilmiştir. 
Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak, kuşkuculuğa sonradan da doğmacılığa kayan felsefe okulunun adı. 

1440 yılında Floransa'da kurulmuş olan Platoncu okul.
Akademi'nin başka bir anlamı; Çıplak modelden yapılmış insan resmi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ