Sözleşme...

Akit,
Akid, akd.
Bağlama, düğümleme, bağlanma, düğümlenme.
İki taraf arasında, taraflarca kabul edilen ve karşılıklı taahhütlere dayanan anlaşma.
Sözleşme.
İngilizce, contract.
Bağıt, akit, 
Mukavele, kontrat.
Sözleşmek işi, kavil.
Nikah, Evlenme muamelesi.
Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.
Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ