Günlük olayların yazıldığı defter...

Ruzname,
Eski dilde, Günlük gazete.
Günlük olayların yazıldığı defter.
Günlük gazete, günlük hadiselerin yazıldığı kağıt.
Vakit cetveli, takvim.

Bir meclis veya heyetin müzakerat programı.
Farsça Ruzname, (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ),
Farsça, ruz, gün ve name,  yazılı şey demektir. Buradan Ruzname sözcüğü türetilmiştir.
Her günkü gelir ve giderin kaydedilip yazıldığı defter.
Günlük hesapların yazıldığı gelir ve gider defteri, yevmiye defteri.
Günlük olayların, hatıraların yazıldığı defter.
Takvim.
Gündem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ