Eşraf, ileri gelen ...

Aye,
Meliyy,
Ayan,
Eşraf, 
İleri gelen büyükler.
Isparta yöresinde halk ağzında.
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler.
İl ağası, aksakal.
Arapça eşraf, (ﺍﺷﺮﺍﻒ)
Eşraf, Arapça şerif sözcüğünden türetilmiş.
Şerefliler. 
İleri gelenler, şerefli, itibarlı kimseler, Ayan.

Aye kelimesinin diğer anlamları;
Aya, el ayası, avuç içi.
Manisa, Hatay ve Kayseri yöresinde kullanılır.
Pencerenin iç tarafı (Çanakkale yöresi)  
Kadılar için o zamiri.                                                                                                             

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ