Çalma...

Arak,
Çalma.
Sirkat,
Hırsızlık,
Çalınmış,
Çelme,
Araklama, Aşırma,  
Aşırmasyon,
Aşıramento,
İntihal,
Makas, 

Çalma sözcüğünün diğer anlamları;
Kibrit (Halk dilinde),
Pekmezin koyusu.
Koyulaştırılmış pekmez, bulama (Çorum).
Kalemle oyularak işlenmiş.
Altın sarısı renginde ve bulamadan daha az kıvamlı olan pekmez.
Fes üzerindeki altın dizisi (Osmaniye, Adana)
Çalma (çelme), Yazma, çember de denilen baş örtüsü ve sarık.
Başa sarılan sarık.
Başörtüsü (Kocaeli, Malatya)
Başa takılan altınlı süs (Diyarbakır)
Yayla çorbası (Kırşehir)
Orman ve çalılık içindeki otu bol sulak yer (Rize)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ