Bilginler...

Ulema,
Bilginler.
Alimin çoğulu Ulema.
Sarıklı din bilginleri.
Osmanlı' da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümreye İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema denir. 
 Osmanlı Devletinde din bilginine alim denir. Alimin çoğulu da ulemadır. Bugünkü anlamı Bilginler' dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ