Alt, aşağı...

Sota,
(İtalyanca sotto)
Aşağı, alt, alçak sözcüğünden alıntıdır. 
İtalyanca alt, aşağı sözcüğü Latince sub kelimesinden türetilmiştir. 

Ast, Asra,
Alt, aşağı.
Zir,
Bir şeyin alt bölümü, zir.
Yukarı karşıtı. 
Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ