Açgözlü...

Tamahkar,
Tamah eden.
Mal, para vb. ne aşırı derecede istek duyan kimse, aç gözlü.
Açgözlü.
Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen.
Açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkar.
Haris, hırslı, 
Tokgözlü karşıtı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ