Yukarı kaldırma...

Ref,
Arapça, ref, (ﺭﻓﻊ).
Yukarı kaldırma, yükseltme.
Yüceltme, yükseltme.
Yukarı kaldırma.
Kaldırma, yüceltme, yukarı kaldırma.
Lağvetme, hükümsüz bırakma.
Ortadan kaldırma, hükümsüz kılma, feshetme, lağvetme
Giderme, giderilme, kaldırma, kaldırılma.
Arapça bir kelimenin sonunu merfu (ötreli) okumak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ