Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi, vekil. ..

Naip,
Arapça Naib,
Arapça naib, (ﻧﺎﺋﺐ) 
Arapça naib, birinin yerine geçmek anlamındaki  nevb sözcüğünden türetilmiştir. 
Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi yerine geçici bir zaman için yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil.
Kadı vekili.
Hac ibadetinde birine vekalet eden. 
Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi. 
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse.
Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, şeriata göre hükmeden hakim.
Vekil, birinin yerine geçen.
Şeri mahkemelerde hakimlik yapan kimse, kadı.

Vekil, birinin yerine geçen, kadı, kadı vekili.
İslam hukukuna göre hükmeden hakim, nöbet bekleyen, nöbetle gelen kimse. 
Naib'in çoğulu nuvvabtır.
Bu tabir genellikle memuriyette başkasına vekalet eden şahıs için kullanılır. İslam kültüründe idari ve hukuki bir terimdir. Ayrıca İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde idari bir unvan, makam ve rütbe olarak kullanıla gelmiştir.
Naipler genel olarak hükümdarın yetersiz olması gibi durumlarda görev almakta olmakla beraber, bir ülkenin yönetici hanedanından yasal hak sahibi herhangi bir üye kalmaması durumunda yani bir fetret söz konusu ise yetki sahibi kişi veya gruplar tarafından seçilerek göreve getirilebilir.

Naib sözcüğünün diğer anlamları;
Nöbet bekleyen, nöbetle gelen.
Karga gibi çirkin sesli kuşların ötüşü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ