Toprakla ilgili...

Karasal,
Edafik,
İng. edaphic.
Berri,
Fransızca, continental.
Toprakla ilgili.
Karayla, toprakla ilgili, berri.

Edafik, Toprakla ve onun bitki ve hayvan yaşamı üzerindeki etkisiyle ilgili.
Edafon (İng. edaphon) Toprakta yaşayan organizmaların tamamı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ