Tecil...

Erteleme,
Arapça, Tecil, (ﺗﺄﺟﻴﻞ). 
Arapça, gecikmek; müddet, vade anlamındaki ecel sözcüğünden türetilmiştir.
Belli bir vakte erteleme, sonraya bırakma.
Geçerli mazeretleri sebebiyle askerlik yapamayacak olanların askerlik hizmetlerini bir sonraki seneye bırakması.
Cezası hükme bağlanmış bir suçlunun cezasının mahkeme tarafından geriye bırakılması.
Başka zamana bırakma.
Acele etmeme.

Tecil sözcüğünün zıddı, Tacil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ