Susan, konuşmayan...

Samit,
Samut,
Susan, konuşmayan.
Sessiz, susan, konuşmayan.
Arapça samit, (ﺻﺎﻣﺖ). 
Arapça, susmak anlamındaki samt sözcüğünden türetilmiş.
Samit, Susan, konuşmayan, sessiz, cansız, sessiz, ünsüz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ