Gıda fiyatları diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarından daha büyük bir oranda arttığında meydana gelen olgu, süreç ...

Agflasyon, 
Kelime, tarım ve enflasyon kelimelerinin birleşimidir.
Agflasyon, hem gıda hem de biyoyakıt olarak mahsullere yönelik artan talep nedeniyle gıda fiyatlarının diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarından daha hızlı artması olgusunu tanımlar. 

Bir ekonomide gıda fiyatları diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarından daha büyük bir oranda arttığında agflasyon meydana gelir. Agflasyon yüksek olduğunda, gıda ve tarım ürünleri için daha büyük miktarda hane halkı geliri gerekir. Genel enflasyon oranları küresel ekonomilerin sağlığını analiz etmek için yaygın olarak kullanılır. Tarımın önemi, agflasyonu fiyat eğilimlerini ölçmenin temel bir yönü haline getirir.

Maliyet enflasyonu, fiyatları artıran arz kıtlığından kaynaklanır. Tarımsal malların maliyetleri arttıkça, belki de hasadı etkileyen kötü hava koşulları nedeniyle mahsul kıtlığı nedeniyle, gıda fiyatları da artmaktadır. Bu tür enflasyon, Agflasyon'dur. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım örgütü (FAO), insanların gelirinin önemli bir bölümünü gıdaya harcadığı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, agflasyonun gıda güvenliğini ve toplumsal huzursuzluğa neden olabileceğini açıkladı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ