Eski dilde yol, tarz...

Nemat,
Arapça nemat, (ﻧﻤﻂ).
Arapça, nemat, Usul, tarz, yol.
Eski dilde yol, tarz.
Biçim, yol.
Enmut, Nimat, Usul, tarz.
Yol, tarik.
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi.
Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik.
Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr.
Bir amaca erişmek için takip edilen yol, yöntem.

Nemat sözcüğünün diğer anlamları;
Örtü, ihram.
Topluluk, insan cemaati.
Döşek yüzü, yatak yüzü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ