Eski dilde menfaatler...

Menafi,
Arapça menafi, menfaat sözcüğünün çoğulu.
Eski dilde, menfaat'in çoğulu 
menafidir.
Yararlar, faydalar.
Faide.
Arapça benzer şekilde faide sözcüğünün çoğulu Fevaid'dir.
Kazanç, kar, nef, menfaat.
Fayda, çıkar.
Çıkar, Fayda, Yarar
Eski dilde menfaatler; menafi..
Arapça menfaat( منفعت) sözcüğünün çoğul menafi.
Fayda, Kar, Gelir.
İhtiyaç karşılığı olan şey.

Arapça 
Menfaat ( منفعة), faydalandırmak anlamındaki nef kökünden türetilmiştir. 
Fayda, yarar, çıkar, kar.
Menfaat kelimesinin karşıtı: Mazarrat.
Mazarrat(ﻣﻀﺮّﺕ); Arapça zarar, zarar vermek, ziyan'dır. Karşıtı: Menfaat'tir.
Maslahat kelimesinin karşıtı mefsedet;
Kötülük, fenalık, fitne, fesat; bunlara sebep olan azdırma, kışkırtma, münafıklık etme gibi ahlak dışı her türlü davranış demektir. Karşıtı maslahattır.
Maslahat; İyi olan ve iyiliğe yol açan, hayır getiren, fayda sağlayan şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ