Eski dilde, güzel, seçilmiş, değerli...

Berceste,
Farsça, (ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ)
Farsça berceste, yukarı sıçramış, değeri yüksek anlamındadır.
Seçilmiş, güzel, yüksek anlam taşıyan (şiir, söz).
Farsça kökenli olan berceste kelimesi; güzel, seçilmiş, değerli anlamlarına gelir. 
Berceste kelimesi seçilmiş anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir kadın ismidir.
Edebiyatta, ince anlamlı, latif, güzel, kolayca hatırlanan, sanat değeri yüksek ve yapısı sağlam dizeler için kullanılır. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü aşağıdaki sözü; 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi cümlesi, bir berceste örneğidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ