Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan...

İdeal,
Fransızca ideal,
Ülkü.
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.
Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan.
Fikre ve düşünceye ait. 
Tasavvuri, hayali.
Mefkure. 
Emel, Gaye. 
Uygun.

Hayalde tasavvur edilen kemal. 
Fevkalade, mükemmel kimse veya şey. 
Sadece zihinde ve zihin için mevcut olan.
Akli ve ahlaki bakımdan var olması gereken bütün nitelikleri kendinde toplayan tam ve mükemmel (model)
Fikri planda mevcut olup henüz dış gerçeklikte yer almayan, fakat kendi fiil ve çabalarımızla gerçekleştirmeyi hedef edindiğimiz en yüksek amaç, ülkü, mefkure.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ