Çabucak gönderme, acele yollama...

İtare,
Çabucak gönderme, acele yollama.
Arapça itare, (ﺍﻃﺎﺭﻩ) 
Arapça, itare, uçmak anlamındaki tayeran sözcüğünden türetilmiştir.
Uçurma, uçurulmak.
Uçurma işi yapılmak.
Çabucak yollama, çarçabuk gönderme.

Bir şeyin peşini bırakmayıp takip etme.
Dikkat ve hiddetle bakma.
Arapça tayeran kelimesinden, uçurma veya uçurulma.
Hızla gönderme, yollama.
Otomobil tekeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ