Bir yerde toplanan kalabalık. ..

Ahali,
Ehali,
Arapça, ahali, (ﺍﻫﺎﻟﻰ)
Halk,
Cemaat,
Bir yerde toplanan kalabalık.
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk, 
Arapça, ehali, ehl kelimesinin çoğulu olup bir memleket, şehir veya semtte oturanların, yaşayanların hepsi demektir.
Bir yerde toplanmış olan kalabalık, halk, cemaat.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ