Yır ...

Ir,
Yır,
Nağme, ezgi, basit türkü. 
Ahenk, terane.
Farsça terane, (ﺗﺮﺍﻧﻪ), nağme, ezgi, ahenk, ses.
Eski Türkçede ve halk dilinde yır, nağme demektir.
Yır kelimesinin anlamı, ezgi, türkü, nağme' dir. 
Ezgi, türkü, nağme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ