Verimli ...

Semereli.
Verimkar,
Verimli,
Müsmir,
Mümbit,
Mahsuldar,
Randımanlı,
Bitek,
Kazançlı,
Eliaçık,

İyi ürün veren, verimi çok olan.
Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkar:
Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli.
Beklenen sonucu veren, semereli.
Çok yazan, velut.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ