Tövbekar olma ...

İnabe,
Tövbekar olma.
Arapça, inabe, ( ﺍﻧﺎﺑﺖ– ﺍﻧﺎﺑﻪ). 
Arapça, tövbe edip kulluk etmek anlamındaki nevb sözcüğünden türetilmiştir.
Günahlardan ve her şeyden yüz çevirip Hakka dönme.
Tevbe edip Allah'a yönelen.
Tevbe,
İnabe, 
Evbe. 
Tevbe cehennem korkusundan yapılır.
İnabe cennet tamahı ile yapılır.

Bir şeyhe derviş olma, bir tarikata girme.
Günahı terkedip hakka yönelme.
Hakka tabi bir mürşide bağlanmak.
Bir mürşidden el alıp yerine geçme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ