Sümer mitolojisinde su, zekâ ve yaratmanın tanrısının, daha sonraları Babil mitolojisinde anılan adı...

Ea,
Su, zeka ve yaratma tanrısının Babil mitolojisinde anılan adı.

Sümer Tanrı ve Tanrıçaları;
Bo; Sümer mitolojisinde sağlık Tanrıçası.
Enki; Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısı.
Enki: Bilgelik tanrısı.
Antu; Sümerlerde yaratıcılık tanrıçası.
Anu(An): Gök Tanrısı.
Enlil: Hava Tanrısı, (Tanrıların babası).
Nimmah (Ninhursag): Ulu hanım, Ana Tanrıça.
Nanna (Sin): Ay Tanrısı
Utu (Şamaş): Güneş tanrısı(Ay Tanrısı Nanna' nın oğlu).
Ecem (Kueen) : Kraliçe Soylular Tanrıçası.
İnanna (İştar): Aşk ve Bereket Tanrıçası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ