Saman aktarmakta kullanılan beş dişli, büyük tahta yaba ...

Lostar,
Losdar,
Büyük yaba,
Yaba, Harman savurmaya, kuru ot ve samanları toplamaya yarayan, çatal biçiminde tahta kürek.
Saman aktarmakta kullanılan beş parmaklı, büyük tahta yaba.
Hopkaldıran, sekiz parmaklı yabaya verilen ad. 
Yaba, tınas (tınaz) atmakta kullanılan beş dişli tahta araçtır.
Saman çöpü, temizlenmiş zahire harmanına çeç, cac, caş ya da enbis denir.
Çeç, Tahıl yığını, hububat kümesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ