Sakal ve bıyıklarıyla dikkat çeken, Amazon bölgesinde yaşayan bir maymun cinsi...

Tamarin,
Sakal ve bıyıklarıyla dikkat çeken, Amazon bölgesinde yaşayan bir maymun cinsi.
Tropikal Amerikada yaşayan bir maymun.
Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan bir maymun cinsi.

Peru, Brezilya ve Bolivya’yı geçen bir yelpazeye sahip güneybatı Amazon Havzası’na özgüdür. Ova, dağ ve mevsimsel su basmış ormanlar dahil olmak üzere çeşitli ağaçlık habitatlarda yaşarlar. İmparator tamarinler 10 ila 20 yıl yaşarlar. Bu tamarinler omnivordur. Tamarinler uzun kuyruklu olup genellikle iki ila sekiz kişilik geniş aile gruplarında yaşarlar, ancak bir grupta 15 kişi olabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ