Musa Peygamber'in babasının adı...

İmran,
(Amran),
Hz. İmran.
Musa Peygamber'in babası İmran, Levi soyundan Kehat'ın oğludur. 
Musa peygamberin lakabı, Kelimullah.
Musa'nın karısı; Sippora veya Tziporah
Çocukları; Gerşom ve Eliezer
Babası; İmran 
Annesi; Yohebed
Harun (erkek kardeşi) 
Miryam (kız kardeşi)

Hz. Yakup peygamberin neslinden gelen bir peygamberdir. Kardeşinin adı Harun'dur. Kendisine dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat indirilmiştir. Küçük yaşta Nil Nehri'ne bırakılmıştır. Çobanlık yaparak geçimini sağlıyan Musa peygamber, Şuayb peygamberin kızı ile tanışıp evlenmiştir. Uzun süre Medyen adı verilen bir şehirde kalmıştır. Rivayete göre Firavun Hz. Musa 'ya inananları öldürürmüş. Hz. Musa kendine inananlar ile beraber Kızıldeniz'e doğru yürümeye başlar. Hz. Musa asası ile denizi ikiye ayırır ve karşıya geçerler. Arkasından gelen Firavun ve yanındakiler de peşlerinden gelirler. Ancak deniz kapanır. Firavun ve adamları ölür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ