Hile, düzen, oyun, yem ...

Olta,
Dolap, hile.
Tertip, nizam,
Plan,
Arapça, hile (ﺣﻴﻠﻪ) 
Bir kimseyi aldatmak, kandırmak ve yanıltmak amacıyla yapılan tertip, düzen.
Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey.
Dalavere, oyun.
Hile, düzen, oyun, yem.
Rüşvet.

Çorum yöresinde oltaya, holta denir.
Argoda Mazmoz, Yeraltı dünyasında, tehlikeli bir iş yaptıracak kişiyi göreve çok iyi olanaklarla hazırlama, tavlama. 
Argoda Mazmoz, Genelde balıkçıların kullandığı bir tabir olup gerekli kişiyi oltaya takmadan önce yemlemek anlamını taşır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ