Hiçbir zaman, asla...

Katiyen,
Arapça kaṭiyyen.
Hiçbir zaman, asla.
Arapça asla, (ﺍﺻﻼ)
Arapça, asl, tenvinli şekli aslen olup anlamı asla.
Hiçbir vakit, hiçbir zaman, hiçbir şekilde, kesinlikle, katiyen
Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen.
Kesinlikle.
Sakın, zinhar.
Asıl, esas.
Soru cümlelerinden sonra tek başına kullanıldığı zaman ret ifade eder ve  hayır anlamında cevap sözü gibi kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ