Harici oldukları halde bu fırka mensuplarının bulunduğu yere hicret etmeyen ve düşmanlarıyla savaşmayan grubu ifade eden terim...

Kaade,
Harici oldukları halde bu fırka mensuplarının bulunduğu yere hicret etmeyen ve düşmanlarıyla savaşmayan grubu ifade eden terim.
Arapça, kaade, ( القعدة ).
Sözlükte oturmak anlamındaki kuud kökünden türeyen ve oturanlar manasına gelir.
Kaade, Hariciler arasındaki kullanımıyla, harici olduğu halde fırka mensuplarının toplandığı yere hicret etmeyen, kafir saydıkları gruplarla yapılan mücadelelerde mezhep mensuplarını fiilen desteklemeyip savaşlardan geri kalan kimseler için kullanılmaktadır. Kuud kavramı Kuran’da, kafir ve müşriklerle savaşmamak anlamında çeşitli ayetlerde geçmekte ancak kaade şekline rastlanmamaktadır.

Hariciler, muhaliflerine karşı fiilen cihad etmek veya savaşa katılmak için ortaya çıkmak istemeyenleri genellikle tekfir etmemişlerdir.

Fırka; İnsan topluluğu demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ