Halk arasında “çer çöp sanatı” olarak da bilinen, kıyıya vuran tahta parçalarıyla yapılan sanat...

Yalos,
İng. yallos, trash art.
Yalos sanatı,
Çöpten gelen sanat.
Halk arasında çer çöp sanatı olarak da bilinen, kıyıya vuran tahta parçalarıyla yapılan sanat. 

Akarsulardan denizlere sürüklenen ağaç parçaları yıllarca aşınarak çeşitli şekillere bürünürler.  Büyük dalgalarla kıyıya vururlar. Onların bu hallerine yalos denir. 

Yalos sanatının temelinde elde edilen parçaya müdahale yoktur. Kesme, biçme, delme, ekleme gibi müdahaleler yapılmaz. Doğal olarak kullanılır.  Yaloslar bildiğiniz çer çöp aslında. Deniz, kum ve rüzgar tarafından şekillendirilmiş odun parçalarıdır. 

Bu sanatla uğraşanların açtığı bir sergi adı, yaratıcılıklarını vurgulamaktadır. "Bana odun deme!"

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ