Büyük yankı uyandıran, utanç verici olay ...

Skandal,
Rezalet,
Fransızca scandale,
Latince, Yunanca, scandale.
Rusça, skandal pozor,
İngilizce, scandal.
Arapça, ( فضيحة),
Almanca, skandal.
Büyük yankı uyandıran, utanç verici olay.
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.
Beklenmeyen, herkesin duygularını incitecek utanç verici çirkin durum veya olay, rezalet.
Rezillik,
Kepazelik.
Maskaralık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ