Bilgisayarda bir bellek tipi ...

RAM,
RAM (Random Access Memory - Rasgele Erişimli Bellek)
RAM, genellikle bilgisayardaki ana hafıza ya da birincil depo olarak kullanılır. Yükleme, gösterme, uygulamaları yönlendirme ve veri için çalışma alanı olarak düşünülür. Bu tip bellekler içerisine bilgi yazılması ve istenildiği zaman bu bilgilere ulaşılması için tasarlanmış. RAM’de saklanan bilgiler değiştirilebilir. RAM’deki bilgilere erişim, disk ya da disket sürücülerindeki erişimle karıştırılmayacak kadar hızlıdır. DRAM (Dynamic RAM) ve SRAM (Static RAM) olmak üzere iki çeşit RAM vardır.
 
Bilgisayarda bellek tipleri, ROM, RAM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash Bellek, Ön bellek olarak tanımlanmıştır.

ROM (Read Only Memory - Sadece Okunur Bellek)
Programların kalıcı olarak durduğu sadece okunabilen bellek tipidir. ROM'lar yapımcı ya da kullanıcı tarafından değiştirilmemek üzere konulmuş program komutlarını içerir. Uçucu bir bellek değildir; güç kesilmesi, bilgisayarı yeniden başlatma gibi durumlarda burda bulunan veri kaybı gözlenmez. BIOS (Basic Input/Output System), ROM belleğinden çalıştırılmaktadır.PROM (Pragramme Read Only Memory - Programlanabilir Salt Okunur Bellek)

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory - Silinebilir Salt Okunur Bellek) 
Flash Bellek
Ön Bellek (Cache Memory)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ