Anadolu'nun en kuzey noktası...

İnceburun,
Anadolu'nun en kuzey noktası.
Sinop Yarımadasının Karadeniz'e uzanan kuzeybatı ucunda yer alır.
İnceburun'da 1863 yılında inşa edilmiş bir deniz feneri vardır. Sinop il merkezine 19 km uzaklıktadır. İnceburun'un açığında bulunan ve aynı volkanik kayaçlardan oluşan Davşan Adası, küçük bir kaya parçasıdır. 

En kuzey nokta Davşan adasıdır. Burna en yakın köy Kurtkuyusu mezrasıdır. İnce Burun‘a doğu yönde Boztepe Burnu bağlanır. Tarih boyunca kale dışına pek taşmayan şehir bir liman kenti özelliği taşıyor. Yarımada uzantısının kuzey doğusundaki dış liman fırtınalara açık olduğu ve denizcilik bakımından kullanışlı sayılmadığı halde, Antikçağ ‘da daha çok bu limanın kullanıldığı biliniyor.  Yarımadanın güney yönündeki iç liman ise rüzgarlara kapalı konumuyla ve sakin deniziyle güney Karadeniz ‘in en önemli limanıdır. Tarih boyunca işlek bir liman yaşantısı ve tersane faaliyeti bu limanda gerçekleşmiştir. Şehir doğu yönde, Boztepe Burnuna doğru gelişmiş. Kuzeydeki Akliman ve Anadolu yönünde bir kaç azınlık yerleşmesinden başka bir yerleşim olmamış. Doğudaki yarımada gittikçe sarplaşmakta, Hıdırlık tepesinde 187 metre yüksekliğe ulaşmakta ve nihayet deniz yönünde dik yarlar ile kuşatılmaktadır.

Türkiye'nin en uç ilçe merkezleri:
Kuzey: Kastamonu'ya bağlı Doğanyurt (Sinop)
Güney:Yayladağı
Doğu: Aralık
Batı: Gökçeada

Türkiye'nin en uç köyleri:
Kuzey: Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyü
Güney: Hatay ilinin Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat köyü. 
Doğu: Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü.
Batı: Çanakkale iline bağlı Gökçeada'nın Uğurlu köyü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ