Sessiz harf, konson...

Ünsüz,
Konson,
Sessiz harf, konson.
Sessiz; Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, ünsüz, sessiz.
Sesli; Ses yolunda bir engele çarpmadan dudaklar ve dilin hareketiyle meydana gelen ses, ünlü, sedalı, sait, vokal, sesli.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ