Madenleri eritme...

İzabe,
Eski dilde izabe,
Arapça izabe, (ﺍﺫﺍﺑﻪ) 
Madenleri eritme.
Arapça zeveban erimek anlamındaki kelimedir. Buradan türetilmiştir.
Sıvılaştırma,
Madenleri eritme.
Madenleri ergitme, sıvı durumuna getirme.
Eritme. 
Eritmek, temizlemek gibi yollarla cevherden saf maden elde etme usulü, ergitme,
Metalurji.
Madenleri ergitme, sıvı durumuna getirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ