Karmakarışık, allak bullak, darmadağınık...

Alantalan,
Alan Taran,
Alan talan,
Karmakarışık, allak bullak, darmadağınık.
Dağınık, allak bullak, karmakarışık, altüst.
Altüst etmek.
Talan etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ