I. Mahmut'un şiirlerinde kullandığı mahlas ...

Sebkati,
I. Mahmut'un şiirlerinde kullandığı mahlastır.
Sultan I. Mahmud Han,
(D. 2 Ağustos 1696, Edirne - Ö. 13 Aralık 1754, İstanbul),
Osmanlı padişahlığı dönemi (1730-1754).
I. Mahmud, divan edebiyatında Sebkati mahlasını kullanmıştır.
24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 
1696 yılında Edirne'de doğdu. II. Mustafa'nın oğludur. Sekiz karısı olmuş. 

I. Mahmud, sefere gitmediği ve savaşmadığı halde şeyhülislamın fetvasıyla Gazi ünvanı almıştır.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1536 yılında Osmanlının müttefiki Fransa'ya ticaret ve gümrük kolaylıkları sağlamıştı. Tek taraflı olarak verilen bu ayrıcalıklar süresi bittiği zaman yeniden uzatılarak bu kapitülasyonlar sürdürülüyordu. Rusya ve Avusturya ile imzalanan Belgrad Anlaşmalarında arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rol üstlenen Fransa' ya 1740 yılında imzalanan bir anlaşmayla bu kapitülasyonlar sürekli olarak verildi. Ancak Osmanlı Devleti'nin ekonomisine zarar veren bu kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Anlaşması ile kaldırıldı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ