II. Bayezid’in şiirlerinde kullandığı mahlas...

Adli,

II. Bayezid’in şiirlerinde kullandığı mahlas.
II. Bayezid,
II. Bayezid, sekizinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. (1481-1512) yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. II. Bayezid   
1512 yılında  vefat etti. Yerine oğlu Yavuz Sultan Selim tahta çıktı. İslam ilimlerinin yanı sıra, matematik ve felsefe tahsili de yaptı. Arapça ve Farsça biliyordu. 

Adli mahlası kullanarak Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. II. Bayezid'in yazdığı şiirlerden meydana gelen küçük hacimli bir divan Rumi 1308 tarihinde İstanbul'da basıldı. Ayrıca hat sanatında da yetenekliydi. Bursa'daki meşhur Koza Han olmak üzere birçok eser yaptırdı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ