Eski Mısır'da erkeklik ve üreme tanrısı. ..

Min,
Eski Mısır'da erkeklik ve üreme tanrısı.
Min, erkeklikte seksin tanrısıdır. 
Koptos'ta tapınılır. 
Yunanlılarda bu tanrı Yunan tanrısı Pan ile birleştirilmiştir. Bu tanrıya adak olarak koç kesilir. Min'e Tanrıça İsis'le beraber de tapınıldığına rastlanmaktadır. 

Her yıl hasat mevsimi geldiğinde onun adına kutlamalar yapılır. Ayrıca bu tanrı kervanların koruyucusu olarak da bilinir. Min'in kökeni Kızıldeniz'e kadar uzanır. Min başında iki tüy ve kırmızı kurdelalı bir taç, erkeklik organı erekt ve sağ elinde bir kamçısı vardır. Tanrı Min ile Horus büyük kavgaları olmuştur. Ra ikisinin de barışmasını emretti. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ