Çok üşümek ...

Buymak,
Titremek,
Çok üşümek.
Üşümek, donmak.
Eski Türkçe, budmak. 
Donmak, donacak hale gelmek.
Soğuktan donacak duruma gelmek, çok üşümek. 
Halk ağzında, soğuktan donarak ölmek. 
İnsan ve hayvan soğuktan donmak. 
Donmak, üşümek

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ