Tekke edebiyatı şiir türlerinden biri...

İlahi,
Tekke edebiyatı şiir türlerinden biri.
Tasavvufi halk edebiyatında şiir türleri şunlardır:

İlahi;
İlahiler, Mevlevilerde ayin, Halvetilerde durak, Gülşenilerde tapuğ, Alevi-Bektaşi tarikatlarında deme ve nefes, kimi tarikatlarda da cumhur adını alır.

Devriye:
İlahiye benzer tasavvuf şiiridir.

Nefes
Bektaşi şairleri tarafından söylenen tasavvuf şiirlerine nefes denir. 

Şathiye:
Dinin ilkelerinden, inançlardan teklifsizce ve alaycı bir dille söz ediyormuş gibi bir izlenim taşıyan şiirlerdir.

Nutuk,
Tekke önderlerinin, pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni girenlere tarikatın adabını, derecelerini öğretmek amacıyla yazdıkları öğretici şiirlere nutuk adı verilir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ