Sokulgan, cana yakın ...

Yalpak,
Sokulgan, cana yakın.
Sarp yer, uçurum.
Halk dilinde, Sallanarak yürüyen.
Sokulgan, cana yakın.

Dalkavuk.
Halk ağzında Sarp yer, uçurum.
Halk ağzında Sokulgan, cana yakın.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ